مرکزجامع خیریه توانبخشی معلولین شهید مدنی

مرکزجامع خیریه توانبخشی معلولین شهید مدنی

ویژه نگهداری دختران معلول بالای 14 سال

مرکزجامع خیریه توانبخشی معلولین شهید مدنی
مرکزجامع خیریه توانبخشی معلولین شهید مدنی

سخن من

گرچه معلولم ولی انديشه ام معلول نيست      هيچ مَجهولی برای فکر من مجهول نيست اهل فِکر وهِمّت و شور وشعور و کوششم        داوَری هایِ غلط درباره ام مَقبول نيست عِزّت نَفسَم مرا نزد همه مُمتاز کرد                 با تَرحُّم گر نگاهم می کنی مَعقول نيست نَقصِ جِسمی مانع کار وتلاش من نشد            هيچ مَعلولی به جُرم عِلتَش مَعزول نیست سینه ی ما خانه ی عشق وصفا وعزّت است    جُزوفا وجز محبّت اندرين کَشکول نیست حاصل کارم هنرهای ظريف دستی است         جز هنر در غرفه ی صاحبدلان محصول نيست اشتغال ما به شغل دولتی نا گفته به            جز کمی از ما به شغل دولتی مشغول نيست اِنتظارم از همه اين است که مارا حِس کنند     گر چه اين حِس کَردنيها بين ما مَعمول نيست پُرسشی دارم زِ مَسؤولانِ کشور يک به يک      از چه رو نِسبَت به مَعلولان کِسی مَسؤول نيست آدمی را آدمیّت مَنزِلت باشد وبَس                 لُطفِ حَق بی آدَميت مَر تُرا مَشمول نيست آفرينش، آفرين گويد به پاس هِمَّتم                هر که گويد آفرين بر هِمَّتم مَغفول نیست با شَريفان اُنس واُلفَت گير و دايم شاد باش    چون سُخن هايش درست ولااقل مَجعول  نیست
... [ادامه]
shadow

بنی آدم اعضای یکدیگرند                   که در آفرینش زیک گوهرند
۱-تعاریف تخصصی
معلول ذهنی: معلولی که بهره ی هوشی کمتر از ۷۰ داشته و در انجام امور شخصی،تکالیف اجتماعی و مهارت های تطابقی در مقایسه با همسالان خود دارای محدودیت بوده و سن شروع معلولیت وی قبل از ۱۸سالگی باشد.
طبقه بندی بر اساس سطح هوشی : در این روش بر اساس سطح اختلال ، فرد با گروه همسن خودش مقایسه میشود و معمولا چهار گروه وجود دارد که عبارت اند از خفیف ، متوسط، شدید و عمیق
معلول ذهنی خفیف: با هوش بهر ۵۵تا ۶۹
معلول ذهنی متوسط:با هوش بهر ۴۰تا ۵۴
معلول ذهنی شدید: با هوش بهر ۲۵تا ۳۹
و عمیق: هوش بهر ۲۰-۲۵ و کمتر
مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی معلول ذهنی:به مرکزی اطلاق میگردد که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تاسیس گردیده و تحت نظارت آن معلولان ذهنی بالا و زیر ۱۴سال واجد شرایط را نگهداری و خدمات توانبخشی ، مراقبت های اولیه پزشکی و پرستاری به صورت شبانه روزی ارائه میدهد.
نگهداری موقت:این فعالیت به مراقبت های موقت و کوتاه مدت افراد دارای معلولیت ذهنی در مراکز نگهداری شبانه روزی گفته میشود تا برای خانواده ها در نگهداری از شخص معلول وقفه ای جهت تجدید قوا و یا دلایل اضطراری ایجاد نماید.
۲-شرایط اختصاصی متقاضی و مسئول فنی
۱-۲ شرایط اختصاصی متقاضی تاسیس مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی معلولان ذهنی
دارا بودن تحصیلات کارشناسی،کارشناسی ارشد و یا دکتری در رشته های مرتبط با امور توانبخشی (روانشناس،فیزیوتراپ،کاردرمان،گفتاردرمان،پرستار، مددکار اجتماعی ، علوم تربیتی،مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی /فبینایی سنجی،ارتوپدی فنی ،شنوایی شناسی ،مدیریت توانبخشی و پزشک)
۲-۲ شرایط اختصاصی مسئول فنی مرکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی معلولان ذهنی
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و یا دکترا (روان شناس،فیزیوتراپ،کاردرمان ،گفتار درمان،پرستار ،مددکار اجتماعی،پزشک ،مدیریت توانبخشی و علوم تربیتی با گرایش کودکان استثنایی)
۳-شرایط اختصاصی پذیرش و ترخیص معلولان ذهنی
۳-۱شرایط اختصاصی پذیرش معلولان ذهنی
معلولان ذهنی(زبر و بالای ۱۴ سال ) شدید،عمیق و معلولانی که به تشخیص کمیته پذیرش ،شرایط پذیرش در مرکز روزانه را ندارند و یا موجب بروز بحران در خانواده شده اند.
پذیرش مددجو در مرکز منوط به داشتن معرفی نامه از بهزیستی میباشد
مدارک و آزمایشات لازم:
خلاصه پرونده-گزارش مددکاری
آزمایش خون- آزمایش ادرار و مدفوع
آزمایش ایدز و هپاتیت-تست توپرکولین
گواهی سلامت پوست- گواهی سلامت مزاج
۳-۲شرایط ترخیص
کاهش اختلالات رفتاری به نحوی که نگهداری معلول را در خانواده با مشکل مواجه نسازد و یا مخاطرات اجتماعی ایجاد ننماید.
رسیدن به سطحی از توانمندی جهت زندگی در سطح خانواده.
فراهم نمودن بستر مناسب در خانواده از طریق ارتباط فعال و موثر آنان برای بازگشت و تداوم حضور معلول ذهنی در خانواده
فراهم بودن شرایط تداوم توانبخشی از طریق مراکز روزانه و پیگیری ارائه خدمات توانبخشی در منزل
۴-خدمات
۴-۱ مراکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی
خدمات پزشکی و پرستاری
به مجموعه ای از خدمات بهداشتی درمانی و پرستاری اطلاق میشود که به معلولان ذهنی ارائه میشود تا از عوارض ناشی از معلولیت ذهنی بکاهد و از ابتلا آن ها به بیماری های واگیر و غیر واگیر پیشگیری نماید و یا در جهت درمان بیماری های موجود اقدام نماید.
خدمات مراقبتی شبانه روزی
مجموعه ای از اقدامات که در راستای حفظ بهداشت و نظافت فردی ،نظافت البسه و وسایل شخصی ، خودیاری و پیشگیری از عوارض معلولیت ارائه میگردد.
خدمات توانبخشی(پزشکی،آموزشی،حرفه ای و اجتماعی)با توجه به شرایط معلولین
منظور از خدمات توان بخشی شامل مجموعه خدمات فیزیوتراپی یا کاردرمانی، گفتاردرمانی،روانشناسی،مددکاری ،پزشکی،پرستاری و مراقبتی میباشد که در جهت بهبود عملکرد ذهنی ،روانی ،جسمی و اجتماعی معلول ،سازگاری وی با محیط و ارتقاء کیفیت زندگی به صورت تیمی توسط افراد مجرب و آموزش دیده انجام میشود.
خدمات هنری و ورزشی بسته به وضعیت معلولان
مجموعه اقدامات هنری (یکی از سه هنر نقاشی،تئاتر و یا موسیقی ) و ورزشی در راستای ایجاد حس همکاری گروهی ،نظم آموزی، یادگیری مهارت های اجتماعی، کاهش اختلالات رفتاری ،تخلیه ی هیجانی ،دستیابی به آرامش و کاهش فقر حرکتی معلولان ارائه میگردد.
۴-۲ مراقبت(نگهداری)موقت
همانگونه که در تعاریف عنوان گردید به مراقبت های موقت و کوتاه مدت افراد دارای معلولیت ذهنی در مراکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی و نیز پناهگاهی گفته میشود تا برای خانواده ها در نگهداری از شخص معلول وقفه ای جهت تجدید قوا و یا دلایل اضطراری ایجاد نماید . شرایط پذیرش و ترخیص این فعالیت در مراکزبه شرح زیر میباشد
۱-برنامه نگهداری موقت توسط مراکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی و خانه های کوچک معلولان ذهنی غیر دولتی متقاضی ارائه این فعالیت با تایید سازمان بهزیستی استان ارائه میگردد.
۲-÷ذیرش معلولان بر اساس سن فرد معلول متناسب با شناسنامه مرکز پذیرش یا کمیته توانبخشی بهزیستی استان و مشابه شرایط پذیرش معلول در مراکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی و یا خانه های کوچک معلولان ذهنی میباشد.
۳-مدت نگهداری موقت برای معلولان در هر سال حداکثر تا سقف دو ماه به یکباره و یا به تدریج به صورت روزانه و یا شبانه روزی با توجه به شرایط خانواده میباشد.
۴- بدیهی است کلیه خدمات آموزشی ،توانبخشی ،تفریحی، ورزشی و هنری قابل ارائه مراکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی و خانه های کوچک معلولان ذهنی شامل حال معلولان این فعالیت نیز می گردد.
۵-شهریه معلولان مربوط به این فعالیت مطابق تعرفه ابلاغ شده توسط سازمان بهزیستی در مراکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی خواهد بود(این بخش شامل یارانه نمیشود)
۶-مراکز موظفند آمار پذیرش و ترخیص بخش موقت خود را به بهزیستی استان ارائه نمایند.
۵-نیروی انسانی
۱-پزشک عمومی به صورت ثابت یک نفر
۲- روانشناس به صورت ثابت یک نفر
۳-بهیار یا کاردان پرستاری یا نیروی انسانی با مدرک معادل معتبردر هر شیفت کاری (صبح،عصر،شب)
۴ کارشناس پرستاری یک نفر در هر شیفت
۵- مددکار اجتماعی سه روز در هفته
۶-مراقب(مادریاریا مددیار معلول )با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم در رشته ی مددیاری افراد با نیازهای ویژه به ازای هر ۸-۱۲ نفر بسته به شرایط معلولان و شدت معلولیت یک نفر در هر شیفت کاری
۷- کارشناس بهداشت و تغذیه یک نفر در هر مرکز بهز صورت ماهانه یک روز بر اساس برنامه تنظیمی
۸- یک نفر فیزیوتراپ یا کاردرمانگر ۳ روز در هفته
۹-گفتاردرمانگر یک روز در هفته
۱۰- مربی آموزشی و حرفه آموزی با توجه به استعدادهای معلولان بستری در مرکز به تعداد مورد نیاز
۱۱- مربی امور ورزشی و مربی امور هنری هر کدام یک نفر حداقل ۲ روز در هفته با توجه به استعدادها و شرایط معلولان بستری در مرکز
۱۲- خدمه و نگهبان و آشپز به تعداد مورد نیاز
۶-شرح وظایف نیروی انسانی
۶-۱ شرح وظایف پزشک:
ویزیت مستمر و دستور انجام آزمایشات دوره ای ،رادیوگرافی ،سونوگرافیو….
دارودرمانی و تعیین خط مشی درمانی
نظارت بر اجرای درمان های پزشکی و نحوه ی استفاده از لوازم بهداشتی
آموزش مراقبین در زمینه مسائل بهداشتی و درمانی
ارجاع برای اقدامات پزشکی تخصصی در صورت نیاز

کلمات کلیدی