مرکزجامع خیریه توانبخشی معلولین شهید مدنی

مرکزجامع خیریه توانبخشی معلولین شهید مدنی

ویژه نگهداری دختران معلول بالای 14 سال

مرکزجامع خیریه توانبخشی معلولین شهید مدنی
مرکزجامع خیریه توانبخشی معلولین شهید مدنی

سخن من

گرچه معلولم ولی انديشه ام معلول نيست      هيچ مَجهولی برای فکر من مجهول نيست اهل فِکر وهِمّت و شور وشعور و کوششم        داوَری هایِ غلط درباره ام مَقبول نيست عِزّت نَفسَم مرا نزد همه مُمتاز کرد                 با تَرحُّم گر نگاهم می کنی مَعقول نيست نَقصِ جِسمی مانع کار وتلاش من نشد            هيچ مَعلولی به جُرم عِلتَش مَعزول نیست سینه ی ما خانه ی عشق وصفا وعزّت است    جُزوفا وجز محبّت اندرين کَشکول نیست حاصل کارم هنرهای ظريف دستی است         جز هنر در غرفه ی صاحبدلان محصول نيست اشتغال ما به شغل دولتی نا گفته به            جز کمی از ما به شغل دولتی مشغول نيست اِنتظارم از همه اين است که مارا حِس کنند     گر چه اين حِس کَردنيها بين ما مَعمول نيست پُرسشی دارم زِ مَسؤولانِ کشور يک به يک      از چه رو نِسبَت به مَعلولان کِسی مَسؤول نيست آدمی را آدمیّت مَنزِلت باشد وبَس                 لُطفِ حَق بی آدَميت مَر تُرا مَشمول نيست آفرينش، آفرين گويد به پاس هِمَّتم                هر که گويد آفرين بر هِمَّتم مَغفول نیست با شَريفان اُنس واُلفَت گير و دايم شاد باش    چون سُخن هايش درست ولااقل مَجعول  نیست
... [ادامه]
shadow

                                                               [ستایش خالق ،  نیکی به مخلوق است]

موسسه خیریه توانبخشی شهید مدنی ویزه نگهداری شبانه روزی معلولین (جسمی حرکتی، ذهنی عمیق،تربیت پذیر،آموزش وتوانبخشی) دختر بالای ۱۴سال
ازسال ۱۳۷۴آغازبه کارنموده است ودرحال حاضر با ظرفیت۳۰۰نفر مددجوی دخترباهدف ایجادزندگی سالم ،افزایش مهارتهای اجتماعی،
بالا بردن سطح سازگاری فردی وگروهی ،کمک به امنیت خانواده وافزایش سطح بهداشت روانی آنان درچهار آسایشگاه مختلف پناه
کسانی گردیده که نگاهشان درآستانه محبت منتظر یاری ولطف خیران نیک اندیش است.
ونیز این مرکز شامل بخشهای مختلف میباشداز قبیل:
۱:مدیریت
۲:واحدتوانبخشی ونگهداری
۳:واحدمشارکتهاوروابط عمومی
۴:امور مالی
۵:امور اداری
۶:خدمات :که شامل(موتوری،فضای سبز ،نگهبانی ،آشپزخانه ورستوران،خیاط خانه ،رختشویخانه وانبار)
بخشهای نگهداری این موسسه شامل:
بخش جسمی حرکتی
بخش ذهنی عمیق
بخش تربیت پذیر
بخش آموزش وتوانبخشی
که درقسمت آسایشگاه به مختصر توضیحاتی ارائه میگردد.
ونیز این مرکزشامل ۱۰۵پرسنل خدمتگذار که ۹۰درصد این عزیزان به علت دختر بودن مددجویان  (خانم )میباشندکه شامل:
۱:پزشک   ۲: پرستار     ۳:روانشناس  ۴:مادریار    ۵:خدمه
معلولیت: به ناتوانی درانجام تمام یاقسمتی ازفعالیت های عادی زندگی فردی یا اجتماعی به علت وجود نقص مادرزادی یااکتسابی در قوای جسمانی یا روانی اخلاق میشود.
عقب ماندگی ذهنی : افرادی هستند که ازنظر فعالیتهای ذهنی نسبت همسالان خود نارسایی دارند. درنتیجه ازنظرتوانایی یادگیری؛همسازی بامحیط بهره برداری از تجربیات؛ درک مفاهیم؛قضاوت واستدلال صحیح به درجات مختلف محرومند.
توانبخشی : عبارتست ازمجموعه ای ازخدمات واقدامات هماهنگ پزشکی –آموزشی حرفه ای و …اجتماعی که برای بازتوانی فرد معلول وارتقاء سطح کارایی اودربالاترین حد ممکن به منظور دستیابی به یک زندگی مستقل در جامعه عرضه میشود.
اهداف:
 پیشگیری ازبروز معلولیت
جلوگیری از پیشرفت معلولیت
ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به معلولین باجامعه
سهمی در خودکفایی فرد معلول وقادرسازی وی در برخورد بامشکلات  تطابق زندگی معلولین باجامعه
ارائه تسهیلات وخدمات شهری مناسبافزایش آگاهی معلولین نسبت به توانایی های جسمی ؛روانی خودشان وتطبیق بامحیط
اهتمام به بازگشت معلول به جامعه ازطریق اشتغال وکسب استقلال مالی وتبدیل وی به فرد موثر درجامعه
انواع معلولی۱)معلولیت جسمی شامل:
الف:معلولیت حواسی : نابینایی و ناشنوایی      ب : معلولیت حرکتی : ضایعات نخایی    ج : معلولیت احشای داخلی : ناهنجاری های قلبی عروقی ،تنفسی، کلیوی
معلولیت ذهنی : الف : عقب ماندگی ذهنی ب: بیماری روانی
علت معلولیت
الف :معلولیتهای اکتسابی دراثرتصادفات و بلایایی طبیعی و بیماری های مزمن و عوارض ناشی از آنها مثل قطع عضو در دیابت .
ب : معلولیتهای مادر زادی
راههای پیشگیری از معلولیت
پرهیز از ازدواج فامیلی مشکوک به داشتن ژن معلولیت در خانواده هنگام ازدواج تحقیق و بررسی کنند در صورت وجود معلول ذهنی و یا جسمی در اقوام دور یا نزدیک فرد مورد نظر حتما از مشاوره ژنتیک استفاده شود .
بهتر است ازدواج زیر سن ۱۸ و بالای سن ۳۵ نباشد .
مراقبتهای ویژه از مادران از لحاظ تغذیه و بهداشتی و نظارت پزشک متخصص در دوران بارداری .
اجتناب از در معرض اشعه قرار گرفتن خصوصاً مادران در ۳ ماهه اول بارداری و دوری جوانان و نوجوانان از استفاده بیش از حد ، تلفن همراه و اینترنت
خوردن مشروبات الکلی مواد مخدر کشیدن سیگار و خوردن داروی سرخود خصوصا در سه ماهه اول دوران بارداری مادر.
هرگونه استرس و اضطراب در تمام مراحل زندگی برای انسان خطر آفرین است خصوصاً برای مادران که باعث عقب ماندگی ذهنی نوزاد می شود .
هر گونه ناسپاسی در برابر زندگی باعث ایجاد استرس و اضطراب در وجود تک تک افراد می شود .
خدماتی که در توانبخشی برای معلولین مدّنظر قرار گرفته شده است
ارائه خدمات فیزیوتراپی – کاردرمانی – گفتار درمانی و… به منظور توانمندسازی
تدوین و ارائه برنامه های آموزشی – نحوه مراقبت و رعایت بهداشت فردی و روانی
ارائه خدمات حمایتی ، اجتماعی (بیمه ، تکمیلی سرویس ایاب و ذهاب و…)
تأسیس موسسه و مراکز غیر دولتی و ارزشیابی و نظارت بر فعالیت آنها
بهینه سازی ظرفیت ارائه خدمات در مرکز

کلمات کلیدی